Bi želeli spremljati Anino zgodbo in ujeti vse njene dragocene nasvete? Povežite se zdaj!

Misli o enosti

Doseganje preprostosti enosti je zapleteno zaradi kompleksnosti naših miselnih oblik. Brisanje teh oblik je zapleteno le zaradi naše nepripravljenosti, da bi svoj obstoj izkušali brez oblike, strukure in pomena, s katerim smo ga prekrili, z namenom, da bi v svoji vlogi človeka imeli predvidljivost in stalnost.

Živeti v trenutku, brez linearnosti vzroka in posledice, pomeni tvegati hlinjeno stabilnost in varnost v vseh naših odnosih z vsem, kar zaobjemamo v svojih življenjih.

Živeti v 10- sekundnih intervalih pomeni živeti brez korenin in povezav ali varnosti. Je življenje z lastnim zavedanjem, zavestjo in sposobnostmi, trenutek za trenutkom, brez jamstev, brez zagotovil ali kontinuitete odnosov znotraj naše polarizirane resničnosti. To je življenje brez preteklosti, na katero bi se sklicevali za naše “moral/-a bi” in “ne bi smel/-a”, življenje brez pravil izvajanja in obnašanja, brez strinjanja v zvezi s pravili izvajanja ali celo neprimernosti vedenja. Je življenje brez projekcij in pričakovanj, kaj bo, če bom, bomo, bodo, naredili karkoli.

Doseganje preprostosti enosti pomeni živeti življenje v spontani interakciji z energijo trenutka, brez misli, brez namena, brez želje in brez razmišljanja o naslednjem trenutku.

Živeti brez polariziranosti, dihotomije, drugačnosti, pomeni istočasno biti vse in vsi, brez diskriminacije, ločevanja, razlikovanja ali sodbe.

To negira vse naše izkušnje, izobrazbo, kulturna pogojevanja in občutek ločenosti. Doseganje te preprostosti bo lahko najtežji proces, ki ste ga kadarkoli naredili, od kar smo prvič izbrali polariziranost, vendar kakšno zabavo in radosti izkušamo, ko razpletemo tapiserijo polariziranosti.

Larry Little