Talk To The Entities – Beginning – with Ana Omanovic in Prague, Czech Republic

Saturday 7th – Sunday 8th of November, from 10.00am to 6.00pm

What if entity awareness is a potency and gift?

Do you desire to learn how to handle and work with all the entities and energies you are aware of or pretending not to be aware of? And what about getting over all fear and resistance to entity awareness, for real!?

Join us for Talk To The Entities Beginning where you will learn how to develop your own awareness and change the way you see and work with the spirit world.

Using the tools and processes of Access Consciousness® you will gain greater clarity with the magic and ease the spirit world can truly be while simultaneously getting rid of all difficulty and reaction you may have to entity awareness.

Gaining greater consciousness with the spirit world will enhance the ease and consciousness of your entire life.

What if entities are all around us and it is natural and normal to see them, perceive them, sense them and even communicate with them?

Many people are made wrong and driven to varying levels of angst, depression and in severe cases insanity by their un-acknowledged and misunderstood capacities with the spirit world. If you are one of these people or know someone who is, then Talk to The Entities is for you!

Some of the subjects covered in this series will be:

 • Introduction to the Access Consciousness Processes
 • Getting out of Fear and into Potency with Entities
 • Getting rid of all the lies you have bought about entities
 • Everything you should have been told about Entities that you weren’t
 • Identifying your Entity awareness signs
 • Clearing and Communicating with Entities
 • Different Kinds of Entities
 • And much, much more

Shannon’s Talking to the Entities class was so much more than I expected. I signed up because of my curiosity of what is possible in this area. I really had no conscious awareness of how they were showing up in my life. Shannon empowered me to tap into my own awareness and connect with entities. Amazing things have been showing up for me since taking this class and now I have tools and exercises to strengthen my awareness.

– C. DiDomenico New York, N.Y.

Welcome to a whole new way of being in the world and opening up to the profound power that being with entities can be.

What do you know that you are pretending not to know and denying that you know?

Location: Prague, Czech Republic
Price: 910 EUR (Country prices available-register on your Access Consciousness profile and check your price)
Prerequisites: Access Bars Class with any Access Consciousness Certified Bars Facilitator worldwide

This event start with the evening INTRO (Friday, the 6th of November 2020, from 6.00pm to 8.00pm) and continue with the week-end event Talk To The Entities – The BEGINNING (Saturday 7th – Sunday 8th of November, from 10.00am to 6.00pm).

Facilitator: Ana Omanovič (Access Bars Facilitator, Certified Access Facilitator, Body Process Facilitator, Access Facelift Facilitator, Right Voice For You Specialty Facilitator, Abuse Hold Practitioner, Talk To The Entities Beginner Facilitator)

Host: Eva Krahulíková, Email:  eva.krahulikova@email.cz

REGISTRATION ON ACCESS PAGE


CZECH TRANSLATION – Komunikace s  entitami – úvodní kurz s Anou Omanovic v Praze 

Co když uvědomění si entit je potence a dar?

Chcete se naučit, jak zacházet a pracovat se všemi entitami a energiemi, o kterých víte, nebo předstíráte, že si jich nejste vědomi? A co takhle skutečně překonat veškerý strach a odpor vůči uvědomění si entit?

Připojte se k nám na Komunikaci s entitami – úvodní kurz, kde se naučíte, jak rozvíjet své vlastní uvědomění a změňte způsob, jakým vidíte spirituální svět a jak s ním jednáte.

Použitím nástrojů a procesů Access Consciousness® získáte větší jasnost s magií a lehkostí, jakou může spirituální svět skutečně být, a zároveň se zbavíte všech obtíží a reakcí, které byste mohli mít při uvědomění si entit.

Získání vyššího vědomí o spirituálním světě zlepší lehkost a vědomí celého vašeho života.

Co když jsou entity všude kolem nás a je přirozené a normální je vidět, vnímat, cítit a dokonce s nimi komunikovat?

Mnoho lidí se svými nepochopenými schopnostmi v duchovním světě považuje za špatné, což vede k různým úrovním úzkosti, depresi a ve vážných případech i šílenství. Pokud jste jedním z těchto lidí nebo znáte někoho, kdo takový je, pak je Komunikace s entitami pro vás!

Některá z témat zahrnutých v této sérii jsou:

 • Seznámení se s procesy Access Consciousness
 • Dostaňte se ze strachu do síly s entitami
 • Zbavte se všech lží, které jste si o entitách převzali za své
 • Všechno, co vám mělo být o entitách řečeno a nebylo
 • Identifikace příznaků uvědomění si entit
 • Čištění a komunikace s entitami
 • Různé druhy entit
 • A mnohem, mnohem více…

Shannonin kurz Komunikace s entitami byl mnohem víc, než jsem čekal. Zaregistroval jsem se kvůli své zvědavosti, co je v této oblasti možné. Opravdu jsem nevěděl, jak se entity v mém životě objevují. Shannon mě posílila v tom, abych se napojil na své vlastní vědomí a spojil se s entitami. Od té doby, co jsem absolvoval tento trénink, se pro mě objevují úžasné věci a nyní mám nástroje a cvičení, která posilují mé vědomí. 

– C. DiDomenico New York, N.Y. 

Vítejte v úplně novém způsobu bytí na světě a otevření se hluboké moci, kterou soužití s entitami může být.

Co víte a předstíráte, že to nevíte a popíráte, že to víte?

Datum a čas: sobota – neděle – 7. až 8. listopadu 2020, od 10:00 do 18:00 SEČ
Místo konání: Praha, Česká republika
Cena: 910 EUR (ceny pro vaši zemi jsou k dispozici – zaregistrujte se ve svém profilu Access Consciousness a zkontrolujte cenu)
Předpoklady: Kurz Access Bars s jakýmkoliv certifikovaným facilitátorem Access Bars společnosti Access Consciousness po celém světě

Facilitátorka: Ana Omanovič (Access Bars Facilitator, Certified Access Facilitator, Body Process Facilitator, Access Facelift Facilitator, Abuse Hold Practitioner, Talk To The Entities Beginner Facilitator)

Hostitelka: Eva Krahulíková, email: eva.krahulikova@email.cz
Překladatelky: Zuzana Gaia, Karolína Cimická

Tato událost zahrnuje večerní OCHUTNÁVKU (6. listopadu 2020, od 18:00 do 20:00) a víkendovou událost Komunikace s entitami – ÚVOD (7. až 8. listopadu 2020, od 10:00 do 18:00).

REGISTRACE na webu AC