Talk To The Entities – Beginning – with Ana Omanovic – ONLINE

Saturday 28th – Sunday 29th of November, from 10.00am to 6.00pm

What if entity awareness is a potency and gift?

Do you desire to learn how to handle and work with all the entities and energies you are aware of or pretending not to be aware of? And what about getting over all fear and resistance to entity awareness, for real!?

Join us for Talk To The Entities Beginning where you will learn how to develop your own awareness and change the way you see and work with the spirit world.

Using the tools and processes of Access Consciousness® you will gain greater clarity with the magic and ease the spirit world can truly be while simultaneously getting rid of all difficulty and reaction you may have to entity awareness.

Gaining greater consciousness with the spirit world will enhance the ease and consciousness of your entire life.

What if entities are all around us and it is natural and normal to see them, perceive them, sense them and even communicate with them?

Many people are made wrong and driven to varying levels of angst, depression and in severe cases insanity by their un-acknowledged and misunderstood capacities with the spirit world. If you are one of these people or know someone who is, then Talk to The Entities is for you!

Some of the subjects covered in this series will be:

 • Introduction to the Access Consciousness Processes
 • Getting out of Fear and into Potency with Entities
 • Getting rid of all the lies you have bought about entities
 • Everything you should have been told about Entities that you weren’t
 • Identifying your Entity awareness signs
 • Clearing and Communicating with Entities
 • Different Kinds of Entities
 • And much, much more

Shannon’s Talking to the Entities class was so much more than I expected. I signed up because of my curiosity of what is possible in this area. I really had no conscious awareness of how they were showing up in my life. Shannon empowered me to tap into my own awareness and connect with entities. Amazing things have been showing up for me since taking this class and now I have tools and exercises to strengthen my awareness.

– C. DiDomenico New York, N.Y.

Welcome to a whole new way of being in the world and opening up to the profound power that being with entities can be.

What do you know that you are pretending not to know and denying that you know?

Location: ONLINE – in English
Price: 970 EUR (Country prices available-register on your Access Consciousness profile and check your price)
Prerequisites: Access Bars Class with any Access Consciousness Certified Bars Facilitator worldwide

This event start with the evening INTRO (Friday, the 27th of November 2020, from 5.00pm to 7.00pm) and continue with the week-end event Talk To The Entities – The BEGINNING (Saturday 28th – Sunday 29th of November, from 10.00am to 6.00pm).

Facilitator: Ana Omanovič (Access Bars Facilitator, Certified Access Facilitator, Body Process Facilitator, Access Facelift Facilitator, Right Voice For You Specialty Facilitator, Abuse Hold Practitioner, Talk To The Entities Beginner Facilitator)

REGISTRATION ON ACCESS PAGE


Pogovarjajte se z entitetami – z Ano Omanovič

Kaj če je zavedanje o entitetah potenčnost in darilo?

Ali se želite naučiti, kako upravljati in delati z vsemi entitetami in energijami, ki se jih zavedate ali pa se pretvarjate, da se jih ne zavedate? In kaj če bi se znebili vsega strahu in odpora do zavedanja entitet? Zares!?

Pridružite se nam na Začetni delavnici Pogovarjajte se z entitetami, kjer se boste naučili kako razviti vaše lastno zavedanje in spremeniti načine, kako vidite in ravnate z duhovnim svetom.

Z uporabo orodij in procesov Access Consciousness® boste pridobili več jasnosti s čarovnijo in lahkotnostjo, kar je duhovni svet resnično lahko, in se istočasno znebili vseh težav in reakcij, ki jih morda imate z zavedanjem entitet.

Pridobivanje večje zavesti o duhovnem svetu vam bo dalo več lahkotnosti in zavedanja o celem vašem življenju. 

Kaj če so entitete vse okoli nas in je naravno in normalno, da jih vidite, zaznavate, občutite in celo komunicirate z njimi?

Ljudje so označenih kot napačni in to jih potisne na različne nivoje jeze, depresije in v določenih primerih celo do norosti s tem ko so njihove kapacitete za duhovni svet nepriznane in napačno razumljene. Če ste tudi vi eden izmed teh ljudi ali poznate koga takšnega, je seminar Pogovarjajte se z entitetami pravi za vas!

Nekatere teme, ki jih bomo predelali: 

 • Predstavitev procesov Access Consciousness,
 • znebili se bomo strahu in vstopili bomo v potenčnost z entitetami,
 • znebili se bomo laži, ki ste jih kupili o entitetah,
 • pogovarjali se bomo o vsem, kar bi vam morali povedati o entitetah, a vam niso,
 • identificirali bomo vaše znake zavedanja o entitetah,
 • različne vrste entitet,
 • in veliko, veliko več.

Shannon-in seminar Pogovarjajte se z entitetami je bil veliko več od tega, kar sem pričakoval. Nanj sem se prijavil iz same radovednosti, kaj je še mogoče na tem področju. Resnično nisem imel ozavestil, kako so se entitete pojavljale v mojem življenju. Shannon me je opolnomočila pri vstopu v moje zavedanje in povezavo z entitetami. Čudovite stvari so se mi začele pojavljati, odkar sem bil na tem seminarju in sedaj imam orodja in vaje za okrepitev mojega zavedanja. 

– C. DiDomenico iz New York-a

Dobrodošli v popolnoma novem načinu bivanja na tem svetu in se odprtju pomembni moči, kar je bitje z entitetami lahko.

Kaj veste, za kar se pretvarjate, da ne veste ali zanikate, da veste?

Seminar vodi Ana Omanovič

Ana Omanovič je raziskovalka realnosti onkraj te realnosti in sokreatorka projekta Hiša radosti ter ustanoviteljica podjetja I see you. Preko udeležbe na mnogih mednarodnih več dnevnih seminarjih iz sklopa Access Consciousness, kjer se izobražuje o zavestnem kreiranju življenja, je že tretje leto certificirana Access Consciousness facilitatorka, Access Bars facilitatorka in Access Body facilitatorka. Prav tako je tudi aktivna, uradna simultana prevajalka naprednih seminarjev Garya Douglasa in Daina Heera ter ostalih mednarodnih facilitatorjev. S telesnimi procesi, tehnikami in orodji Access Consciousness vodi delavnice in seminarje ter izvaja osebne seanse s katerimi spodbuja in opolnomoča ljudi k zavestnemu življenju neskončnih možnosti. Njena nežnost in hkrati drzna odločnost ter predanost sebi vas zagotovo ne bo pustila ravnodušne.

Termin: Sobota in Nedelja, 28. in 29. november 2020, od 10. – 18. ure
Lokacija: Preko spleta. Več informacij ob prijavi.
Cena: 776 EUR (v to ceno vključen tudi uvodni večer)

Predpogoji: Delavnica Access Bars s certificiranim voditeljem Access Consciousness

Ta seminar se začne z uvodnim večerom, ki bo 27. novembra od 17.00 – 19.00 ure.

Za dodatne informacije in vse v zvezi s prijavo se obrnite na info@anaomanovic.com ali 040 504 127.

REGISTRACIJA na strani AC