Pravi glas za vas – okus tega kako imeti vaš glas v vseh vaših odnosih – 3-urna interaktivna delavnica s Huan in Ano

Četrtek, 13. september 2018 od 18.00 do 21.00

Kakšno bi bilo vaše življenje, če bi lahko imeli svoj lastni glas v vaših odnosih?

Ali sebe pogosto zalotite v situacijah, kjer:
* se držite nazaj, da izpolnite zahteve vašega šefa, družine, partnerja in vaših prijateljev?
* sodite sebe kot slabega starša, slabega zaposlenega, slabega prijatelja, slabega partnerja?
* konstantno iščete potrditev od ljudi, ki vas obkrožajo?
* ste nezmožni vprašati vašega šefa, ljubimca, prijatelje, otroke, po tem kar si res želite?

Biti in imeti vaš glas v vseh odnosih je mogoče. Nekaj stvari, ki jih lahko prejmete od tega večera so:
–    Da spustite sodbe o vas in vaših pričakovanjih o vas v odnosu.
–    Da raziščete kaj si resnično želite v odnosih.
–    Se naučite prepoznati ljudi, ki bi za vas delovali v vašem odnosu.
–    Orodja, ki ustvarjajo lahkotnost v komunikaciji in povezanosti z ljudmi v vašem življenju.
–    Orodja, ki razrešijo konflikte z lahkoto in ustvarijo to priložnost, da ustvarjate veličastnejše življenje skupaj z nekom.

Dobrodošli na ta čudovit septemberski večer z Ano in Huan v živo!!! Obe sta certificirani facilitatorki in facilitatorki Right voice for you in orodja Access Consciousness-a uporabljata za raziskovanje življenja, ki presega to realnost.

Ko najdete svoj glas in postanete več vas, je možno veliko več. Ste se pripravljeni znebiti kontrole in vseh slojev dreka?

Šele tedaj se lahko v svetu pokažete kot vi…kakorokli si pač želite. In imate svoj glas v kateremkoli odnosu. Ali ste voljni to izbrati zase?

Zdaj je čas!

Čas in datum: Četrtek, 13. september 2018 od 18.00 do 21.00
Lokacija: Ljubljana, sporočena ob prijavi
Cena: 99 EUR

Jeziki: angleščina, seminar bo simultano preveden v slovenski jezik

PRIJAVA na: info@anaomanovic.com

______________________________________________________________________________

RVFY – taste of having your voice in your relationships – 3 hours interactive workshop with Huan and Ana

What would your life be like if you are able to have your own voice in your relationships?

Do you find yourself:
•     Bend yourself backward to meet the demand of your boss, your family , your partner and your friends?
•     Judge yourself as a bad parent, bad employee, bad friend, bad partner?
•     Constantly seeking approval from people around you?
•     Unable to ask for what you truly wanted from your boss, from your lover, from your friends, from your children?

Being you and having your voice in all relationships is possible. A few things you could get out of this class can be:
•     Letting go of your judgement and expectation of you in a relationship
•     Discover what you truly desire in a relationship
•     “How” to read people make that work for your relationship.
•     Tools to create ease with communication and connection with people in your life
•     Tools to dissolve conflicts with ease and make that an opportunity for you to create greater together.

Welcome to this amazing evening in September with Huan and Ana. They are both Access Consciousness certified facilitators and Right voice for you facilitators and they use the tools of Access to explore life that goes far beyond this reality.

When you find your voice and become more of you there is so much more possible. Are you willing to let go the control and all different layers of crap?

Then you can show You to the world. And have your voice in any kind of relationship. Are you willing?

Now is the time!

Date: 13th September 2018, 6pm-9pm
Location: Ljubljana
Price: 99 euros

Lauguages:
English, the seminar will simultaneously be translated into Slovene

Register on email: info@anaomanovic.com

Leave a Reply