All of life comes to me with ease, joy and glory!®

Mantra Access Consciousness:

Vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno!®

  • Napišite si jo na vidno mesto.
  • Preberite jo 10x zjutraj in 10x zvečer.
  • Preberite jo, ko vam življenje pokaže zobe in ko vam ga ne.

…in opazujte kako se vaše življenje spreminja.