Leopold: “Lahkotnost, Radost in Veličastno vračanje k Sebi.”

V Hiši Radosti sem doživel veliko: Lahkotnost, Radost in Veličastno vračanje k Sebi z vsemi, ki so in ki še potujejo z menoj, za kar sem jim Hvaležen. Ti pa si mi prinesla še eden zadnjih kristalčkov manjkajočih v mojem mozaiku Zavedanja in Dopuščanja, da sem Tu. Hvala TI.

Leopold