IZBIRA KREIRA z Ano, Harisom & Christel – brezplačen online

12.8., 19.8. in 2.9. ob 20ih – Brezplačen online

Kaj če bi vedeli, da se vaš celoten svet lahko spremeni z eno izbiro? Če bili voljni biti tako potentni kot ste in izbrati na način, kot samo vi lahko, bi se vse spremenilo?

Kakšna svoboda, možnosti in denar bi vam bili na voljo, če bi sprejeli izziv biti, kdor resnično ste?

Christel Crawford, Ana Omanovič in Haris Omanovič so Access certificirani facilitatorji, ki potujejo po vsem svetu in facilitirajo za zavest in možnosti. Kreirajo tudi življenjski slog, ki nima nič opraviti s tem, kar poznamo sicer, s totalno lahkoto in se ob tem zabavajo.

Facilitirali bodo tudi seminarje, ki spreminjajo življenja na prvem AccessPlayground (Access igrišču) na Kreti, oktobra. Pridružite se jim na treh brezplačnih spletnih seminarjih, z izbiro za udeležbo že sprožite spremembo.

Cena: Brezplačno

Čas in datum: 12.8., 19.8. in 2.9. ob 20ih.

Lahko se registriraš tudi preko Access Consciusness strani: KLIKNI TUKAJ

————————————————————————————————————

Choice Creates with Ana, Haris & Christel

What if you knew that your whole world could change with one choice? Would you be willing to be as powerful as you are and choose in the way that only you can, would everything change?

What freedom, possibility and money would be available if you would take up the challenge of who you truly are?

Christel Crawford, Ana Omanovic and Haris Omanovic are Access Certified Facilitators that travel the world to facilitate consciousness and possibilities. They also create a lifestyle that has nothing to do with anything we know with total Fun and Ease.

They will be facilitating life-changing class at the very first AccessPLAYground in Crete in October. Join them for three Free online Classes, choose to initiate the Change.

Price: FREE

Time & Date: August 12, 19 and Sept 2 at 8:00pm CET

REGISTER ABOVE ON THE APPLICATION FORM OR ON ACCESS CONSCIOUSNESS WEBPAGE.