7 korakov – Platforma s Kass Thomas

Sobota in nedelja, 2. in 3. december 2017, od 9.30. – 17.30 ure

Dvodnevna delavnica vključuje enodnevno delavnico 7 korakov – Zapolnitev praznine in je treniranje uporabe 7 korakov v praktičnih scenarijih iz življenja. Na tej delavnici se naučite delovati v vsakdanjem življenju.

Teme kot so družina, otroci, odnosi, posel in denar so vključene v teh dveh dneh in udeleženci se urijo v preprostosti 7 korakov v akciji.

Transformiranje vsakodnevnih interakcij v platformo možnosti postane lahkotno, če živite 7 korakov in ste čarobnost vas.

Kass Thomas je čudovita voditeljica seminarjev Access Consciousness po celem svetu. Skoraj vsak vikend je v drugi državi, največ vodi Body Classe, sicer pa tudi svoje seminarje 7Steps, Dancing with riches in še nekaj različnih seminarjem, ki nas odpirajo več zavedanju, več možnostim v življenju. Access je del njenega življenja že več kot desetletje. Živi v Italiji, poslovno pa je bila zelo aktivna v New Yorku, kjer je sodelovala z multinacionalkami, začela tam svoje gledališče, leta kasneje pa podjetje za filmsko produkcijo v Rimu, kamor je tudi pripeljala Access.

V Sloveniji jo gostijo Ana Omanovič, Aleksandra Nkumah, Ana Peskar in Katja Telič.

Termin: Sobota in nedelja, 2. in 3. december 2017, od 9.30. – 17.30 ure
Lokacija: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana
Cena: 450 EUR

REGISTRACIJA IN MOŽNO PLAČILO: http://www.kassthomas.com/events/92,533/7steps-2-day-workshop-the-platform

Za delavnico ni nikakršnih predpogojev. Na ta uvodni večer ste vabljeni vsi, ki si želite še bolj odkriti svojo čarobnost in z lahkotnostjo komunicirati z vsem in vsemi. 

Delavnica bo hkrati prevajana v slovenščino in druge jezike.

Za dodatne infomacije se lahko obrnete na:

Kass Thomas team: info@kassthomas.com
Ana Omanovič :info@anaomanovic.com 0038640667732
Katja Telič: katja@anaomanovic.com 0038640504127

Aleksandra Nkumah: aleksandra.nkumah@gmail.com 0038640581869

Ana Peskar: ana@timeoutevents.si 00386041 870 880


IN ENGLISH

This two day workshop includes the 1-day Bridging the Gap class and goes on to invite participants to play with the 7Steps using real life scenarios.

This workshop will teach you to deal with common issues. Topics such as family, kids, in-laws, relationships, business and money are all addressed in these two days and participants get experience using the simplicity of the Steps in action.

Transforming everyday interactions into a platform of possibilities becomes easy when you are living the 7Steps and being the magic of you.

Kass Thomas is wonderful facilitator of Access Consciousness classes all around the world. She is almost every weekend in another country, mostly doing Body Classes and also 7Steps, Dancing with the Riches and other classes, bringing more awareness and more possiblities to your life. Access is part of her life for more than a decade. She was very active in New york while she was working with multinationals companies, she opened a theatre there and after few years she moved to Rome, where she started film production company. She brought Access Consciousness to Italy.

In Slovenia she is hosted by Ana Omanovič, Aleksandra Nkumah, Ana Peskar in Katja Telič

Date: Saturday and Sunday, December 2 – 3, 2017 from 09.30. AM until 5.30. PM
Location: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana
Price: 450 EUR

REGISTRATION AND POSSIBLE PAYMENT: http://www.kassthomas.com/events/92,533/7steps-2-day-workshop-the-platform

There are no prerequisites for the workshop. This introductory evening is welcomed by all those who want to discover more about their magic and with ease communicate with everyone and everything.

For any questions, please ask:

Kass Thomas team: info@kassthomas.com
Ana Omanovič :info@anaomanovic.com 0038640667732
Katja Telič: katja@anaomanovic.com 0038640504127

Aleksandra Nkumah: aleksandra.nkumah@gmail.com 0038640581869

Ana Peskar: ana@timeoutevents.si 00386041 870 880